Oorspraak 2e editie

Op zondagmiddag 1 oktober is er een Oorspraak in de bioscoop van het RKZ. Vanaf 16.00 gaat het over tegengeluid en anti-audio. Aan de hand van fragmenten uit podcasts die je onsmakelijk of anti-establishment kunt noemen gaan Aletta Becker (Schrijversvakschool Groningen) en Amanda Brouwers (PodGront) met het publiek in gesprek.
Neem de populaire podcast My Dad Wrote a Porno, waarin een jongeman de erotica voorleest die zijn vader schreef. Grappig of onsmakelijk? Is 'anti' een bewuste keuze en zo ja, wat wil de maker ermee bereiken? En hoe en wanneer is die keuze effectief? Over smaak en effect mag getwist worden.

Wil jij audio laten horen en/of bespreken dat bij dit thema past? Stuur dan een mail met een link naar contact@oorspraak.nl.

De RKZ Bios bevindt zich in het ORKZ,  een woon/werk pand in Helpman, Emmastraat 15, Groningen.
kaartjes 7 euro