TAAL OP STRAAT

Taal op Straat is een project voor laaggeletterden in de gemeente Groningen, in samenwerking met de Taalhuizen van Forum.